4 augusti 2010

Blå blå vindar och vatten










Blå blå vindar och vatten
Blå blå vindar och hav
Blå blå känslor i natten
För det är fest
med stillheten som gäst


Inga kommentarer: